Eğitimler

dikkat geliştirme

Dikkat Geliştirme

Bazı öğrenciler derste dikkatini toparlayamaz, konsantre olamaz ve odaklamada sorunlar yaşar. Aynı zamanda ders çalışırken ödev yaparken, sınava hazırlanırken de gözlemlenebilir.

anlayarak hızlı okuma

Anlayarak Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma eğitimini üç farklı öğretim yöntemi ile incelenir. Burada eğitime başlamadan önce okuma-anlama ölçümü yapılır ve öğrencinin hangi gruba dahil olduğuna karar verilir.

pratik matematik

Pratik Matematik

Genellikle ilkokul öğrencilerine yönelik verilen Pratik Matematik eğitimi, çarpım tablosunu ezbere bilen, dört işlemi (toplama-çıkarma-çarpma-bölme) pratik bir şekilde hesaplayan bireyler yetişmesini amaçlar.

hafıza teknikleri

Hafıza Teknikleri

Öğrenciler sözel dersler başta olmak üzere ezbere dayanan derslerde zorlanabilir. Okuma- anlama ile ilgili bir sıkıntısı olmasa da öğrenilmiş bir konu kısa sürede unutulabilir ya da hatırlamak zorlaşabilir.

zihin akıl haritaları

Zihin Akıl Haritaları

Not tutma, problem çözme, özet çıkartma yetkinliklerini kazanmalarını sağlayan Zihin-Akıl Haritaları Tekniği; öğrencilerin ders /sınav hazırlık dönemlerine olumlu katkıda bulunur.

anaokulu eğitimleri

Anaokulu Eğitimleri

Eğitimleri alan öğrenciler okula başladıklarında okumaları kolaylaşır, dinleme yeteneğine sahip olur, mantık kurabilir, ilişki kurabilir, kalem tutabilir ve dikkati açıktır.