Zihin Akıl Haritaları

zihin akıl haritaları

Not tutma, problem çözme, özet çıkartma yetkinliklerini kazanmalarını sağlayan Zihin-Akıl Haritaları Tekniği; öğrencilerin ders /sınav hazırlık dönemlerine olumlu katkıda bulunur.

Öğrenci uzun cümleleri kısa ve öz şekilde şemaya döker. Renkli kalemler kullanarak konunun hatırlanması kolaylaştırılır. Öğrencinin dersi ve konuyu sevmesi sağlanır. Ezber yapmayan, öğrenen bireyler yetişir.

Zihin-Akıl Haritaları çıkarılırken Hafıza Tekniklerinden de yararlanılarak bilginin çok daha kalıcı hale gelmesi sağlanır.

*Bu eğitim ilköğretim grubu içindir.

*Bireysel / Grup Dersi şeklinde verilebilir.