Pratik Matematik

pratik matematik

Genellikle ilkokul öğrencilerine yönelik verilen Pratik Matematik eğitimi, çarpım tablosunu ezbere bilen, dört işlemi (toplama-çıkarma-çarpma-bölme) pratik bir şekilde hesaplayan bireyler yetişmesini amaçlar.

‘Matematik zor, Yapamıyorum, Sevmiyorum’ diyen öğrenciler de üç gruba ayrılır.

  1. Grup: Konuyu anlamamıştır ya da konuyu anlasa dahi problemi anlamakta zorlanır. Dolayısı ile denkleme dökemez. İşlem kabiliyeti yüksek olsa da soruyu doğru çözemez. Bu çoğu zaman -konu haricinde- okuduğunu anlamadığından kaynaklanabilir.
  2. Grup: Konuyu anlamıştır. Denkleme dökemez, çözüm yolunu bulamaz. Dört işlemde çok iyi olsa dahi, denklemi kuramadığından doğru sonuca ulaşamaz.
  3. Grup: Konuyu anlamıştır, denkleme de dökmüştür ama dört işlem i becerisi gelişmediğinden doğru sonuca ulaşamaz.

Ön görüşmede öğrencinin hangi gruba dahil olduğu belirlenir, matematik alt yapısı sağlam bireylerin yetişmesi için aileye çözüm yolu önerilir. 

*Bu eğitim ilköğretim grubu içindir.

*Bireysel / Grup Dersi şeklinde verilebilir.