Hafıza Teknikleri

hafıza teknikleri

Öğrenciler sözel dersler başta olmak üzere ezbere dayanan derslerde zorlanabilir. Okuma- anlama ile ilgili bir sıkıntısı olmasa da öğrenilmiş bir konu kısa sürede unutulabilir ya da hatırlamak zorlaşabilir.

Bir görsel, resim, fotoğraf bin kelimeye değerdir. İnsanoğlu olarak duyduklarımızdan ziyade gördüklerimizi hatırlarız.

Hafıza Teknikleri: Sözel ifadeleri görsele dönüştürerek kolay hatırlanmasını sağlar. Hatta yıllarca unutulmayacak şekilde uzun süreli bellekte saklar. Öğrencilere İşlediklerini konuları resimlerle ifade etmesi öğretilir. Öğrenciler kendi hayal güçlerini kullanarak konuyu resimlerle özetler ve zihne kazır.

Buradaki amaç bilginin sınava kadar değil yıllarca kullanılmasıdır.

Birçok alt başlığı olan Hafıza Teknikleri Eğitimi, yöntem olarak, yaş ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterir.

*Bu eğitim ilköğretim grubu içindir.

*Bireysel / Grup Dersi şeklinde verilebilir.