Anaokulu Eğitimleri

anaokulu eğitimleri

Akademik hayata geçmeye hazırlanan anaokulu öğrencileri için;

  • Dikkat Geliştirme
  • Dinleme- Yönerge takibi
  • Okumaya Zemini
  • Kalem tutma
  • Düşünme Becerilerini Geliştirme
  • Tümdengelim Düşünme
  • Analitik- Esnek Düşünme
  • Mantık
  • Yaratıcılık
  • Zekâ geliştirme alt başlıklarını içerir.

Her bir başlık ayrı içeriğe sahiptir. Eğitimler öğrencilerin bilişsel düzeylerini akademik hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitimleri alan öğrenciler okula başladıklarında okumaları kolaylaşır, dinleme yeteneğine sahip olur, mantık kurabilir, ilişki kurabilir, kalem tutabilir ve dikkati açıktır.

Eğitimler: Sınıf ortamında grup dersi olarak verilir.

*Bu eğitim anaokulu grubu içindir.

*Özel durumu olan öğrenciler için bireysel eğitim verilebilir.